top of page
Yeni Eviniz - Yeni Hayatınız

Golden Visa

Portekiz Hükümetinin 2011 krizinden sonra kaynak yaratmak ve yabancı yatırımları ülkeye çekmek için başlattığı Golden Visa, tek kelimeyle anlatacak olursak size Portekiz’de oturma ve çalışma hakkı veren bir girişimdir.

Bu hak 5 yıllıktır.

Beş yıllık oturma ve çalışma hakkı süresinin sonunda Portekiz size AB Vatandaşı olma fırsatını sunar.

Portekiz anahtar Golden altın visa programlar

Beş yıl süresince Portekiz’de oturmak dahil olmak üzere hiçbir mecburiyetiniz yoktur. Emlak alıp kiraya verdiyseniz,  bu gelir üzerinden vergi ödeyecek ve emlak verginizi yatıracaksınız.
Ek olarak  yılda 1 haftanızı Portekiz sınırları içinde herhangi bir yerde geçireceksiniz…


Oturma hakkı almak için Golden Visa Programlarından birinin koşullarını yerine getirmeniz gerekir. Süreç içinde fikir değiştirip başka bir Golden Visa Programına da geçiş yapabilirsiniz.​

Golden Visa kanunu garantileyen Residence Permit for Investment (ARI / Golden Visa), 8 ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir, ve aşağıdaki hakları geçerli kılmaktadır: 


• Portekiz'e giriş için Oturma İzni Vizesi ; 
• Portekiz'de yaşama ve çalışma hakkı, Portekiz'de ilk yılda 7 günden fazla, sonraki yıllarda 14 günden fazla yaşanıldığı taktirde; 
• Schengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı; 
• Aile Birleşimi; 
• Hayat boyu oturma hakkına başvuru hakkı (Aliens Act – Act number 23/2007 of 4 July with the current wording );
• Portekiz vatandaşlığına başvuru hakkı,
Nationality Act (Act number 37/81 of 3 October, with the current wording) içerisinde beyan edilen koşulların doldurulduğu taktirde. ;

​Dünyadaki diğer oturma izni ve vatandaşlık programlarından farklı olarak Portekiz’in sunduğu imkanda devlet sizden bir meblağ istememektedir. (Yıllık kart yenileme harçlari hariç) Sadece kendinize yatırım yaparak bu hakka ulaşırsınız. Ve diğer pek çok programda olmayan bir hak da, 5 yıllık oturma hakkı sonundaki vatandaşlık hakkıdır.

 

​GOLDEN VISA PROGRAMLARI 

Portekiz Hükümeti, Golden Visa programlarını 3 genel kategoride ayrıştırır: emlak yatırımı, şirket kuruluşu ve kapital transferi. Bu sayfada, emlak yatırımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.


EMLAK YATIRIM ÇEŞİTLERİ

3. ülke vatandaşları (Portekiz ve AB ülkeleri dışındakiler), 5 yıl boyunca yatırımlarını Portekiz sınırları içerisinde bıraktıkları koşulu ile, ve aşağıdaki programların koşullarını barındıran bir yatırım olduğu müddetçe, ister şahıs olarak, ister şirket yolu ile, Golden Visa programından faydalanabileceklerdir:

1- 500.000€ veya üzeri emlak edinme- Tavsiye edilen yatırım şekli

Bu tip bir yatırım için, yatırımcı gayrimenkulün mülkiyetini kanıtlamak zorundadır (ki bu mümkün değilse, önsözleşmesinin [Sinal] bir nüshasını teslim etmelidir, ve ilk para yatırma tutarının 500.000 € 'ya eşit ya da üzerinde olduğunu göstermelidir). Yatırım, aşağıdaki yollardan biriyle yapılabilir:

• Başvuru sahibinin 500.000 € ya da daha fazla yatırım yapması koşuluyla, mülkiyeti ortak mülkiyet içinde satın almak;

• Taşınmazın sahibi olduğu tek bir üye limited şirket aracılığıyla gayrimenkul satın alınması;

• Asgari 500.000€'luk asgari yatırım tutarını aşan payın mülkünü ipotek altına almak veya başka bir şekilde (örnek: mortgage) paraya çevirmek;

• Gayrimenkul, tarım veya turizm amaçlı gayrimenkul kiralanmaya müsaittir.

2 - 30 yıldan eski inşaatlı veya kentsel yenilenme alanlarında yer alan, 350.000€'ya eşit veya üzerinde toplam değere sahip olan inşaat ve yenilenme amaçlı gayrimenkul alımı,

Gayrimenkul alımı yoluyla yapılacak yatırımlar için, tadilat / bina yükseltme dahil olmak üzere, 350.000€'ya eşit veya daha yüksek bir değerde:

* inşaatı 30 yıl önce veya daha fazla bir sürede sonuçlandırıldı; veya

* kentsel yenilenme alanlarında (237/2009 tarih ve 307/2009 sayılı kararname uyarınca, kentsel yenilenmenin yasal çerçevesini belirleyen mülkleri yenilemek / yeniletmek suretiyle);

Bu tip bir yatırım için, yatırımcı gayrimenkulün mülkiyetini kanıtlamak zorundadır (ki bu mümkün değilse, önsözleşmesinin [Sinal] bir nüshasını teslim etmelidir, ve ilk para yatırma tutarının 350.000 € 'ya eşit ya da üzerinde olduğunu göstermelidir). Yatırım, aşağıdaki yollardan biriyle yapılabilir:

• Başvuru sahibinin 350.000 € ya da daha fazla yatırım yapması koşuluyla, mülkiyeti ortak mülkiyet içinde satın almak;

• Taşınmazın sahibi olduğu tek bir üye limited şirket aracılığıyla gayrimenkul satın alınması;

• Asgari 350.000€'luk asgari yatırım tutarını aşan payın mülkünü ipotek altına almak veya başka bir şekilde (örnek: mortgage) paraya çevirmek;

• Gayrimenkul, tarım veya turizm amaçlı gayrimenkul kiralanmaya müsaittir.

AILE BİRLEŞİMİ

Yatırım Faaliyetleri yoluyla Oturma İzni sahipleri, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Aile Birleşimi, Kalıcı Oturma İzni ve Portekiz Vatandaşlığına erişim hakkına sahiptir.

İkamet izinleri başvuru sahibinin eşi, çocukları ve kendi anne babası için mümküdür.

PORTEKİZ'DE ASGARİ KALMA SÜRESİ

Önce 1 yıllık tahsis edilen Oturma Kartının yenilenmesi yapılmalıdır. Bu durumda başvuru sahiplerinin tamamının ilk yıl 7 gün , ikinci ve üçüncü yıllarda toplamda 14 gün, dördüncü ve beşinci yıllarda toplamda 14 gün Portekiz’de kalmış olmaları gerekir.

bottom of page