top of page
Yeni Eviniz - Yeni Hayatınız

Sermaye Transferi GV Programları

Portekiz anahtar Golden altın visa Entrepreneurship işletme

GOLDEN VISA PROGRAMLARI

Portekiz Hükümeti, Golden Visa programlarını 3 genel kategoride ayrıştırır: emlak yatırımı, şirket kuruluşu ve kapital transferi. Bu sayfada, kapital transferi yatırımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.


KAPITAL TRANSFER YATIRIM PROGRAMLARI

1 - 1.000.000€'ya eşit veya daha yüksek bir değere sahip sermaye transferi - tavsiye edilen yatırım programı

1.000.000€'ya eşit ya da daha yüksek bir değere sahip sermaye transferi yoluyla yapılan yatırımlar için, başvuru sahibi, bağımsız bir girişimci olarak ya da tek bir üyeye sınırlı LTD şirketin sahibi olarak, asgari değere sahip bir yatırımın, yatırım türüne göre gerçek bir uluslararası banka transferinin destekleyici bir belgesi gösterdiği taktirde GV programına tabi olabilecektir.

2 - Ulusal bilimsel veya teknolojik sistemde yer alan kamu ya da özel bilimsel araştırma kurumları tarafından yürütülen araştırma faaliyetlerine yatırım yapmak için 350.000€ ya da üzerinde bir değere sahip sermaye transferi

 

Araştırma faaliyetlerine yatırım yapmak için 350.000€ veya üzerinde olan sermaye transferi yoluyla yapılan yatırımlar için, bu tür yatırımların seyrek nüfuslu bölgelerde yapılması koşuluyla, bu miktar %20 oranında azaltılabilir (280.000€).

3 - Sanatsal üretime yatırım yapmak veya sanatı desteklemek, ulusal mirasın yeniden inşası veya yenilenmesi için yerel ve merkezi otoriteler, kamu kurumları, kamu tüzel kişiliği, kamu kuruluşları, özel vakıflar yoluyla 250.000€ veya daha yüksek bir değere sahip sermaye transferi kamu yararı, yerel otoritelere bağlı, yerel kurumsal sektör örgütleri, yerel dernekler ve kamu kültür dernekleri, sanatsal çıktı faaliyetleri ve ulusal mirasın yeniden inşası veya sürdürülmesine yönelik yatırım

 

Sanatsal üretimin ya da sanatın desteklenmesi, ulusal mirasın yeniden inşası ya da yenilenmesi için 250.000€ ya da daha fazla bir değerde sermaye transferi yoluyla yatırım için. 

Bu tür bir yatırım için, başvuru sahibi, tek tüzel kişi olarak veya tek üyeli bir LTD şirketin sahibi olarak gerekli olan asgari değere yatırım yapmış olduğunu kanıtlamalıdır.

Diğer 2 sermaye transferi programları halen düzenlenme aşamasında olduğundan, detay verilememektedir.

bottom of page