top of page

Portekiz Hükümeti 280.000 Euro’luk Golden Visa Programını kaldırdı!


Portekiz Hükümeti 280.000 Euro’luk Golden Visa Programını kaldırdı

Portekiz Hükümeti Golden Visa programlarından bir tanesine son verdi. NUTS 2 ismi verilen bölgeler için geçerli olan bu Golden Visa programı artik yok. Yerine sanatsal ve bilimsel yatırımlara yeni olanaklar acılıyor. 280.000 Euro tutarındaki asgari yatırımla Oturma ve Çalışma hakki veren program çeşidinin neden kaldırıldığı açıklanmadı. Ancak Avrupa Birliği içinde, Portekiz’in yatırım karşılığı Oturma ve Çalışma Hakki ve sonucunda vatandaşlık vermesine karşı tepkiler gitgide daha yüksek sesle dile getiriliyor. Portekiz’de 500.000 ve 350.000 Euro tutarında mülk edinimlerinde, bu mülklerin NUTS II denilen bölgelerde yer alması durumunda %20 indirim imkanı sunulmaktaydı. Bu da yeni mülklerde 400.000 ve 30 yaşından eski mülklerde ise başvuru taban ücretini 280.000 Euro’ya çekiyordu. Her ülkenin NUTS II haritası mevcuttur ve bu bölgeler nüfusu 100/km2 kişiden az olan ve/veya milli gelire katkısı düşük olan bölgelerdir.

Portekiz’in gayrimenkul edinimi yoluyla vatandasliga hak kazandiran 350.000 ve 500.000 Euro’luk yatirim programi Golden Visa devam etmekte.

#Portekiz #Haber #Programlar

bottom of page