top of page

Eurostat: AB içinde emlak fiyatlarında en büyük artışta 3. Sırada Portekiz var


Portekiz’de ev almanın her yıl hatta her ay daha pahalı olduğu yeni bir bilgi değil. Ancak fiyatlar diğer AB ülkeleriyle kıyaslandığında çok farklı sonuçlar da elde ediliyor. mesela: geçen senenin üçüncü 3 ayında Portekiz’de fiyatlar bir önceki yıla oranla %10.4 arttı. Bu artış Portekiz’i, AB ülkelerinde aynı dönemdeki artış sıralamasında 3. Sıraya yerleştirdi. Euro Bölgesindeki artışlar ortalama %4.6 ve AB ortalaması ise % 4.1 oldu. Başı ise Çek Cumhuriyeti (12,3%) ve Irlanda (12%) ile Portekiz’in önünde çekiyorlar.

Aylık olarak kıyaslarsak ise üçüncü 3 aydaki artışlar, ikinci 3 aya göre Portekiz’de (3,5%) yani AB ortlamasından %25 fazla. Sadece yine Irlanda (5,7%), Malta (4,3%) ve Holanda (3,7%) ile ulusal rekorlarını kırdılar.

AB’de alınan mülk aynı dönemler kıyaslandığında 1,7% değer kazanırken Portekiz’de 3,5% oldu.

Aynı dönemde piyasa fiyatı düşeler ise şöyle: Romanya (1,6%), Finlandiya ve İtalya (0,5% er) ve Güney Kıbrıs (0,3%).

Kaynak: eurostat, Avrupa Istatistik Enstitüsü


bottom of page