top of page
Yeni Eviniz - Yeni Hayatınız

Şirket GV

Geçmiş yılların krizlerin üzerine, Portekiz hükümeti Golden Visa programına şirket ve iş istidamı sağlayan kişilere oturum hakkı tanımaya karar vermiştir.

Portekiz anahtar Golden altın visa programlar

GOLDEN VISA PROGRAMLARI

Portekiz Hükümeti, Golden Visa programlarını 3 genel kategoride ayrıştırır: emlak yatırımı, şirket kuruluşu ve kapital transferi. Bu sayfada, şirket kuruluş yatırımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.


ŞİRKET KURULUŞU YATIRIM PROGRAMI

Yatırım, 10 veya daha fazla sayıda iş imkanı yarattığı taktirde, GV programı kapsamına girmektedir. Bu gereksinim, yatırımın seyrek nüfuslu bölgelerde yapılmasını sağladığında, %20 oranında azaltılabilir (8 iş pozisyonu) (metrekare başına 100 kişiden az olan NUTS III seviyesinde veya ulusal ortalamanın %75'inden daha az kişi başına GSYİH olan bölgeler).

• İlgili iş sözleşmeleri ile birlikte çalışanların kayıt altına alındığını teyit eden, ve 45 gün içinde verilen sosyal güvenlik sertifikası ihtiyacı duyulmaktadır.

Önemli not: Aile GV ve Birleşimi, şirket açan yatırımcı için geçerlidir.

Ayrıca, Portekiz hükümeti değişik teşvik programları sunmaktadır, özellikle AICEP ve ticaret odaları kapsamında. Size bizim iletişim ağımızdan yararlandırmaktan mutluluk duyar, en etkili kişilerle iletişime geçmenizi sağlamaktan onur duyarız!

Belge ve Genel İhtiyaçlar:

• Pasaport veya diğer geçerli seyahat belgesi;

• Yasal giriş ve seyahat belgeleriniz;

• Sağlık sigortası belgesi (önceki üç ay içinde yayınlanan), özellikle:

* Başvuru sahibinin Ulusal Sağlık Servisi tarafından korunduğunu gösteren belge veya;

* Başvuru sahibinin, kalış süresi boyunca uluslararası kabul görmüş bir Sağlık Sigortası Planı kapsamında olduğunu gösteren belge;

• Başvuru sahibinin bir yıldan fazla bir süredir başka bir ülkede yaşaması durumunda, menşe ülkesi veya ikamet edilen ülke dışında, Portekizli diplomatik veya konsolosluk makamı tarafından onaylanan adli sicilden bir alıntı nüshası. Bu belge Portekizce'ye çevrilmeli ve önceki üç ay içinde yayınlanmış olmalıdır;

• Portekiz Ceza Kayıtlarını kontrol etmek için izinli tamamlanmış başvuru formu;

• Başvuru sahibinin, onur sözünü asgari nicel gerekliliklere uyması ve yatırımı en az beş yıl süreyle sürdürmesi gerektiğini beyan ettiği belge;

• Portekiz Vergi İdareleri tarafından yayımlanan, Portekiz Hükümeti tarafından 45 gün içinde yapılan güncel beyanlar ve bu makamlara herhangi bir borcun bulunmadığını teyit eden Portekiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, başvuruda bulunulmadığını teyit eden beyanname.

bottom of page